Регистрация на автомобили в КАТ варна

Регистрация на автомобили в КАТ Варна

Предлаганата услуга включва:

Регистрация на МПС

Бракуване на МПС

Очисляване на МПС

Зачисляване в даначна служба