Управление на автопарк

Управление на автопарк – грижа за автомобили на физически или юридически лица

Предлаганата услуга управление на автопарк включва:

Технически преглед и оценка общото състояние на автомобила/автомобилите.

Проследяване на интервали за техническо обслужване съобразено с техническите предписания на производителя. Проследяване на дати за подновяване на застраховки, технически преглед и други важни за клиента срокове.

Съдействие при планирано и/или непланирано техническо обслужване на автомобила включва запазване на час в сервиз на клиента или наш доверен сервиз, оферта за нужните ремонтни дейности по автомобила. Оферта за нужните резервни части. Транспортиране на автомобила от адрес на клиента до сервиза и от сервиза до адрес на клиента.

Застрахователно обслужване на автомобила включва консултация за нужния застрахователен продукт, оферта от няколко застрахователни компании, сключване от името на клиента избран продукт и транспортирането на автомобила за оглед от застрахователя. Съдействие при възникнали застрахователни събития (завеждане на щета).

Помощ на пътя включва подаване на ток при не-работещ акумулатор, подмяна и или ремонт и подмяна на спукана гума, доставка на гориво при свършило на път гориво.

Сезонна смяна гуми на автомобила включва определяне състоянието на наличните гуми на автомобила, транспортиране на автомобила от адрес на клиента до сервиза и от сервиза до адрес на клиента, съдействие при закупуване на нови гуми според нуждите на клиента (избор на нисък клас, среден клас или висок клас гуми).

Преминаване на технически преглед включва транспортиране на автомобила от адрес на клиента до пункта за прегледи и от пункта за прегледи до адрес на клиента.

Реглаж на преден и заден мост включва транспортиране на автомобила от адрес на клиента до сервиза и от сервиза до адрес на клиента.

Измиване на автомобил включва транспортиране на автомобила от адрес на клиента до автомивката и от автомивката до адрес на клиента.

Заплащане на всички видове данъци и такси който засягат автомобила.